Pornography

Pornography is documented prostitution.

"Everyone that watches "Deep Throat" is watching me being raped"
- Linda Lovelace

Talita har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under vår resa har vi sett pornografins tydliga och obestridliga koppling till prostitution, och därför valde vi för flera år sedan att officiellt utvidga verksamheten till att omfatta även stöd till kvinnor som exploateras i pornografi. Pornografi är oftast inget annat än dokumenterad prostitution. Någon eller några har sex mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.

En kvinna vi träffade 2015, som vi kallar Katja, berättade för oss att hon kom in i sexindustrin via pornografi. Det naturliga nästa steget, enligt Katja, blev prostitution. Katja förklarade att prostitution var en mardröm, men pornografi var ännu värre. Hon kunde inte leva med tanken att män fick utlösning genom att konsumera hennes övergrepp och att det övergreppet dessutom fanns kvar för alltid på internet.

Sedan dess har vi träffat många fler än Katja - närmare bestämt över 100 personer  som exploaterats i pornografi. Precis som vid andra former av prostitution är de som filmas för pornografi oftast kvinnor och flickor med en historia av sexuella övergrepp, fattigdom, och psykosociala problem. Det är ingen slump att de luras in i industrin. Hallickar är väl medvetna om att dessa unga kvinnor saknar skydd och är därmed lättare att utnyttja.

I vårt dagliga arbete ser vi vilka konsekvenser prostitution har för de som utsätts, oavsett om det filmas eller inte. Men när ens prostitution dokumenteras och sprids kan det vara ännu mer traumatiskt eftersom filmerna kanske finns på nätet, tillgängligt för alla, för alltid.

Vår erfarenhet stöds av både svensk och internationell forskning. Ta del av följande rapporter för mer fördjupad kunskap om pornografi och hur den påverkar de som filmas.

Ladda ner och läs den senaste forskningen om pornografiproduktion

Rapporter finns både på engelska och svenska.

Osynliga brottsoffer - 2023
Marie Cederskiöld högskola
Syns man inte finns man inte, Talitas rapport om porrproduktion i Sverige från 2019
Syns man inte... - 2019
Talita
Out of Sight, Talitas report on Pornproduction in Sweden, from 2019
Out of Sight - 2019
Talita